Arbetslivserfarenhet

Volontärarbete (1 år)
Ett års volontärarete utomlands i Österrike, Spanien och England där jag arbetade med underhåll och drift av scoutcenter samt även instruktör för utomhusaktiviteter i England.

Donator AB (1 år anställning)
Anställd som datortekniker i ServiceDesk där min uppgift var att felsöka och avhjälpa problem i it-miljön, allt från skrivare hos kund till applikationer i egen servermiljö.