Kurser

Ledarutbildning, Scouterna

En ledarskapsutbildning för att agera ledare inom scoutverksamhet. Fick utbildning inom värdebaserat ledarkap, jämställdhet, pedagogik och mycket mer.
Läs mer.

GU-F (Grundläggande Soldatutb. för Frivilliga)

Syftar till att utbilda aktiva inom hemvärnet så att befattningsutbildning kan vidtas. Kursen innefattade bl.a. värdegrund, sjukvård, strid/posttjänst. Kursen gav prov på saker som samarbetsförmåga, problemlösning och ledarskap.
Läs mer.

Ungdomsledarutbildning, FMCK/Bilkåren

Ledarskapsutbildning riktad mot ungdomar inom Hemvärnet. Utbildning inom bl. a. retorik, värdegrunder, pedagogik, avancerad förstahjälpen (LABCDE) och HLR.
Läs mer.