Meriter

Advanced Communication, World Scout Jamboree
Arbetade som volontär med IT under sommaren 2011. Plöjde kabel, installerade linux- och windowsklienter, drift av datorer i Windows och Linux, drift av nätverk som APs och switchar i Ciscomiljö, felsökning av mjukvara och hårdvara. Även support.

UF-Företag
Startade höstterminen 2011 UF-Företaget Ung Utan Alkohol UF. Affärsidén att alla ungdomsverksamheter skall ha en effektiv nolltolerans mot alkohol. UF står för Ung Företagsamhet, du får starta, driva och avveckla ett företag under ett läsår.
Vi säljer både produkt och tjänst i form av seminarier, och efter att skolan uppnått gemensamt uppsatta mål så får de köpa ett certifikat som kvalitetsbevis.

Webmaster
Är webmaster för 3 olika scouthemsidor, samt Music Against Trafficking och Ung Utan Alkohol UF.

Funktionärsansvarig
Agema 2009, Regionläger, att administrera och fördela upp till 150 funktionärer i åldrarna 15+ perioden Februari till Augusti 2009 i deras volontärarbete på scoutlägret.

Scoutledare, Scoutkåren Alströmer
Ledare för barn och ungdomar i åldersgrupperna 10-11år resp. 14-18år.

Projektledare/Arrangör, ROSE
Medlem i en arrangörsgrupp som anordnar event för scouter i Älvsborgs Södra Scoutdistrikt