Projekt i scouterna

Nuläget

Just nu är jag koordinator för Jota-Joti i Sverige och tillsammans med en arbetsgrupp så organiserar jag Sveriges deltagande i det största internationella scoutevenemanget Jota-Joti.

Vidare så är jag säkerhetsansvarig för Nordic Rover Moot, ett läger för roverscouter i Norden planerat till 2018.
Som ett led i detta har jag börjat titta på hur en utbildning för svenemangssäkerhet skulle kunna se ut inom Scouterna.

Dåtiden

Mina tidigare projekt i scouterna har varit...

...Regionlägret Agema (2009). På detta läger var jag funktionärsansvarig och hade som uppdrag att administrera och leda 150 funktionärer i deras dagliga arbete på lägret. Mitt arbete började tidigt under våren och avslutades i Oktober. Under denna tiden arbetade jag under INFO-teamet, så utöver funktionärshanteringen så var jag även informatör så att säga, ta emot, lotsa vidare och svara på mail och hantera andra kontakter kring lägret.

...World Scout jamboree Sweden 2012. Under detta läger var jag aktiv i Advanced Communication under Builder-perioden (den tid som ägnas åt att bygga och riva lägret) samt Strolling Steward i International Service Team (IST).
I Advancesd Communication så byggde vi upp allt kring IT-kommunikation. Arbetet inkluderade allt från att plöja markkabel till att installera och administrera klienter. Vi satte upp WiFi för hela lägerområdet samt installerade mer än 800 datorer varav cirka 400 surfdatorer.
Som Strolling Steward var jag gruppledare och skötte även samband i Spring Town (Adult Town). Arbetet bestod av att hantera personlig säkerhet inom lägerområdet för deltagare och besökare, första hjälpen, eldbekämpning, eftersökning av människor samt att hjälpa till på större event med bland annat crowd-control.